Mit CW

Herunder præsenteres mine

Uddannelser
Ansættelser/beskæftigelser
Tillidshverv
Efteruddannelser
Udgivelser

Uddannelser

2021
Godkendt af Dansk Psykolog Forenings Fagnævn for Arbejds- og Organisationspsykologi til at varetage samme opgaver som en psykolog med specialistgodkendelse i Arbejds- og Organisationspsykologi, herunder at være kvalificeret som supervisor indenfor specialet.

Godkendt til varetagelse af personligt udviklingsarbejde i alle specialistuddannelser, til at supervisere i et begrænset antal timer på øvrige specialistuddannelser samt godkendt som underviser.  – læs mere

2020
Certificeret i Dynamics of Consulting ved Larry Hirshhorn CFAR, New York

2020
Ph.d.-forsvar den 13. januar 2020
ved Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi. Ph.d.-afhandlingen fokuserer på medarbejderinddragelse i organisatoriske forandringsprocesser analyseret ud fra medarbejdernes oplevelse af inddragelse.

2012
‘World’ certificering i Psykoterapi; WCP ved European Association of Psychotherapy, EAP Wien, jf. www.europsyche.org

2010
‘Europæisk’ certificering i Psykoterapi; ECP ved European Association of Psychotherapy, EAP Wien, jf. www.europsyche.org

2007
3-årig uddannelse til Diplomeret Organisations Gruppeanalytiker ved Gruppeanalytisk Institut i Århus. www.iga-aarhus.dk

1998
Uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitetscenter – Kandidatdelen gennemført ved Psykologi, Aalborg Universitet

1993
3-årig uddannelse til Familieterapeut ved The Kempler Institute of Scandinavia A/S, www.kempler.dk

1986
Uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitetscenter

1982
Højere Handelsstudent fra Aalborg Handelsskole

1981
Matematisk-fysisk student fra Nørresundby Gymnasium

Ansættelser / beskæftigelse

2019 –
Ansat som underviser og supervisor i gruppeanalytisk organisationsteori (GOL) ved Institut for Gruppeanalyse, Århus (IGA) 
Formand ved Institut for Gruppeanalyse, Århus (IGA
Godkendt af Dansk Psykologforening som supervisor og underviser i arbejdspsykologi, 2021.
Formand for Instituttet 2021.
– jf. www.iga-aarhus.dk

2012 – 
Tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi som ph.d.-studerende samt gennemførelse af udviklingsdialoger for studerende ved LOOP (Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og organisationspsykologi) uddannelsen.
Fra 2019 ansat som ekstern lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og fra 2022 ansat som studielektor samme sted.

2011-2019
Partner ved ASNET – jf. www.asnet.dk

ASNET er et netværk af erfarne erhvervsledere og bestyrelsesmedlemmer. Netværket har 2 hovedformål:

  • At hjælpe mindre og mellemstore danske virksomheder med at få etableret en ekstern bestyrelse og ad denne vej få styrket selskabets ledelse.
  • At være en netværksorganisation for erfarne virksomhedsledere, der arbejder professionelt med bestyrelsesarbejde.

2011-2016
Mentor ved Erhvervscenteret, Jammerbugt Kommune, jf. http://www.jammerbugt.dk/Erhvervscentret/Mentor.aspx

2007 – 2010
Direktør for The Kempler Institute of Scandinavia A/S, www.kempler.dk

Opgaven var turn-around med genoprettelse af Instituttets økonomiske situation, udvikling og kvalificering af Kempler Instituttets uddannelser og kurser, så disse kunne matche de forventninger og behov, som Instituttets studerende efterspurgte mere end 30 år efter Instituttets tilblivelse i 1979. Opgaven var også at gennemføre et generationsskifte i gruppen af undervisere og konsulenter, samt at udvikle Instituttets administration, så denne kunne matche kravene i forbindelse med certificering. Arbejdet bestod desuden i at være medvirkende til at udvikle branchen i samarbejde med det politiske niveau. I denne forbindelse var jeg formand for SPUD og SPFD i perioden 2008 – 2010.

Instituttet fik certificeret efteruddannelserne til familie-terapeut, men det lykkes ikke at genoprette økonomien i tide. Kempler Instituttet gik på denne baggrund konkurs i december 2010. Kempler Instituttet ændrede som følge af konkursen navn til The Kempler Institute of Scandinavia ApS og jeg indgik som partner frem til januar 2012 med opgaven om at gennemføre overgangen fra AS til ApS.

1998 – 2010
Tilknyttet The Kempler Institute of Scandinavia A/S, www.kempler.dk, som konsulent og underviser. Medlem af bestyrelsen fra november 2005.

1991 –
Etablerede jeg selvstændig virksomhed, www.broeng.dk

Min virksomhed er en netværksvirksomhed, der bygger på samarbejde med andre konsulenter i forhold til konkrete opgaver.

Jeg arbejdede såvel med organisatoriske opgaver som med undervisning, foredrag, supervision og familiebehandling på deltid frem til 2001. Som følge af at jeg blev etableret som underviser, supervisor og konsulent opsagde jeg i 2001 min lederstilling ved Behandlingshjemmet Theodorsminde, for på fuld tid at kunne gå ind i opgaverne i min virksomhed. Mine primære arbejdsopgaver i dag er dels i forhold til udvikling af personale relaterede funktioner, dels i forhold til udvikling af ledelsesopgaven og den samlede organisation. Opgaverne kan være implementering af metoder i socialt arbejde, supervision, træning af teamsamarbejde, udvikling af tværfagligt samarbejde, træning og uddannelse af ledere og ledergrupper, coaching af ledere, samt at iværksætte organisationsudvikling i forhold til værdier, metoder og kultur.

1995 – 2001
Ansat ved Børne- og familiecentret i Aalborg, som konsulent, hvor jeg varetog konsulent- og supervisor funktionen i forhold til Aalborg Kommunes Familiegrupper og Børne- og Familiecentrets afdelinger.

Fra 1998 leder af Børne- og Familiecentrets Behandlingshjem Theodorsminde – et behandlingshjem for 16 børn i alderen 4 til 14 år. Medlem af Børne- og familiecentrets bestyrelse fra 1998.

Børne- og familiecentret var en selvejende institution med driftsoverenskomst med både Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Centeret blev lukket i forbindelse med Kommunalreformen, 2007.

1993 – 1995
Tilknyttet Jordemoder Skolen, Aalborg som underviser i socialfag.

1989 – 1995
Ansat ved Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Fra 1989 ved Børnepsykiatrisk Afdeling og fra 1991 ved Psykoterapeutisk Afsnit, Voksenpsykiatrisk Afdeling. Arbejdede her med individuel- og gruppeterapeutisk behandling, etablering og gennemførelse af pårørendegrupper og psyko-educative grupper.

Ansat som koordinerende socialrådgiver fra 1992.

Faglig sekretær ved konferencen Traume og Transformation, 1993.

1986 – 1989
Ansat ved Aalborg Kommune som socialrådgiver, med primært arbejdsområde indenfor børn, unge og familier.

Fra 1988 ansat som stedfortræder for distriktskontorleder, fungerede som distriktskontorleder i en længere periode, under dennes fravær.

Tillidshverv

Medlem af Viden platform Early Warning, 2017-

Medlem af bestyrelsen ved Ingstrup Efterskole, Ingstrup 2017 –

Medlem af bestyrelsen ved Institut for Gruppeanalyse, Århus 2017-

Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening, Gjøl 2018-2019, næstformand 2019-2020

Associated member of ISPSO – International Society for the Psychoanalytic understanding of Society www.ispso.org 2017-

Associated member of OPUS – Organisation for Promoting Understanding of Society www.opus.org.uk 2015-

Medlem af Erhvervsrådet, Jammerbugt Kommune fra 2012-2016. Erhvervsråds repræsentant i Styregruppen for Yderligere Vækst, Jammerbugt Kommune, fra 2012-2016.

Medlem af bestyrelsen for Kunstcafeen ved Galleri Munken, Munkensvej, Løkken. Jf. www.gallerimunken.dk fra 2012-2013.

Medlem af NAPSO – jf. www.napso.dk .NAPSO er et netværk for alle, der er interesserede i anvendt psykodynamisk organisationspsykologi fra 2011-.

Medlem af FORSA – Forskning i Socialt Arbejde, jf. www.forsa.dk fra 2011-

Medlem af Institut for Selskabsledelse siden 2009-2012.

Medlem af bestyrelsen i EAP, European Association of Psychotherapy 2009-2011.

Medlem af bestyrelsen for SPFD, Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Foreninger i Danmark 2008 – 2011. Formand i perioden 2009 – 2011.

Medlem af bestyrelsen for SPUD, Sammenslutningen af Psykoterapi Uddannelser i Danmark 2007-2011. Formand i perioden 2008 – 2011.

Medlem af Bestyrelsen for RødhusKlit Ejer- og Lejerforening, 2007-2019. Næstformand 2009-2014 og sekretær fra 2017-2019.

Medlem af bestyrelsen i Bofælleskabet Hammergaarden 2007-2011. Næstformand i samme periode.

Medlem af bestyrelsen ved Kempler Instituttet 2004-2010.

Medlem af bestyrelsen ved Børne- og Familiecenteret, Aalborg 1998-2000

Efteruddannelse

2019-2020 deltager jeg i 12 dages træningsprogram: Organizational Training in Dynamics of Consulting ved CFAR, ledet af Larry Hirschhorn i New York.

2017, 2018 ISPSO Conference

2015, 2016, 2017, 2018 OPUS Conference, London, An organization to promote understanding of society. I 2018 Member of ‘paper selection group’.

2016, The IXth Nordisc Group Psychoterapy Congress, Helsinki in Finland, Silence is Golden? Paperpresentation.

2016, 32nd EGOS Colloquium, Naples. Organizing in the Shadow of Power

2016, Skandinavisk Arbejdskonference udi Tavistock Traditionen, Færøerne, Magt og Modstand under forandring. Deltog som p-medlem.

2015, IGA Aarhus’ Jubilæumskonference, Århus, Glæden ved Gruppen

2015, Skandinavisk Arbejdskonference udi Tavistock Traditionen, Færøerne, Ledelse mellem Fantasi og Fakta. Deltog som b-medlem.

2014, 9. nationale konference i Aktionsforskning, Aalborg Universitet. Dialog i et forandringsperspektiv, paperpræsentation: Medforskerrollen, 1 ects point

2014, Aktionsforskning kursus, Aalborg Universitet, med paper. 4 ects point

2014, OPUS 20 års Jubilæumskonference, København

2014, The Leicester Conference, The Tavistock Institute

Authority & Role: Living, Leading & Learning in our Organizations. Deltog som a-medlem.

Opgave: ‘Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser’, 10 ects point

2014, CBS, Copenhagen Business School

Institutional Organizational Analysis – Change and Transformation, 5 ects point

2013, Aktionsforskning som forskningspraksis, status og Udsyn

International konference i Participation and Power, Aalborg Universitet København. Paper: Anti-groups and Action Research

2013, 8. nationale konference i Aktionsforskning, Roskilde Universitet

2013, Comparative Social Science, University of Oslo. Researching Learning in Formal and Informal Settings,

Opgave: ‘The power of Lifetrajectories in organizational development’, 10 ects point

2013, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. Qualitative research methodology – Introduction course, 3,3 ects point

2009, Konference ‘ Kempler Instituttets 30 års Jubilæumskonference’ Odder

2009, Conference ’Happiness in Psychotherapy’, Lisbon, Portugal.

2006 OPU Institut for Gruppeanalyse, København: Arbejdskonference 3-dage under titlen ’At bevare og forny Organisationer’,

2004, Træning i PTSD behandling – rørt, ramt og rystet ved The Kempler Institute, Susanne Bang, socialrådgiver og Psykoterapeut MPF

2002, Træning i gruppe supervision ved The Kempler Institute, Susanne Bang socialrådgiver, Psykoterapeut MPF og Ken Heap socialrådgiver og familieterapeut

2001, Træning i Parallelle Processer i Supervision ved Sverker Belin, Psykolog og Supervisor

1998 – 2000, Psykoterapeutisk Forum: Teori, workshops, storgruppe 30 h, gruppesupervision 30 h ved Kristian Valbak, Psykiater og Gruppeanalytiker

1993, Seminar i Psychosocial and Traumatic Stress ved Center for Psykosocial og Traumatisk Stress

1992, Efteruddannelse i Supervision ved Ingeborg Nielsen, Aalborg, gestaltterapeut og supervisor

1988, Træning i “To understand dreams“ ved Folkeuniversitet Aalborg

Udgivelser                 

Broeng, S. (2022). Creating movement in group thinking. The collective spark: Igniting thinking in groups teams and the wider world. M. Ringer, R. Gordon and B. Vandenbussche. Gent, Grafische Cel: 170-182.

Broeng, S. (2022). Lost in the present moment – an action research study on employee experience of involvement in change processes in the public sector in Denmark. Organisational and Social Dynamics, 22, 66–82. doi: 10.33212/osd.v22n1.2022.66

Broeng, S. (2018). Employee silence: The need for negative capability in Leadership. Management Review 4(18).

Broeng, S. (2017). The Impact of belonging groups in an institutional merger process. Human Relation, Organisations & Society, 2017, 17(1), 71-88.

Broeng, S. (2016). Ledelse i Krydspres. Belyst fra et psykodynamisk perspektiv. I Frimann, S. & Keller, H. D. (red.). Dilemmaer i ledelse. Centrale temaer og perspektiver. Aalborg,

Aalborg Universitetsforlag, kap. 4, s. 93-117.

Broeng, S. (2015). Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser. Udforsket ved Tavistock Instituttet på Leicesterkonferencen, 2014. København, Erhvervspsykologi, vol. 13, nr. 2, s. 18-31.

Frimann, S. & Broeng, S. (2014). Interdiscursive leadership communication: From shopping around to critical dialogical positioning. I Jørgensen, K. M & Largacha- Martinez, C. (red.). Critical Narrative Inquiry’. Ethics, Sustainability and Action to Critical Narrative Inquiry – Storytelling, Sustainability and Power. By Nova Publishers, s. 197-216.

Broeng, S. & Frimann, S. (2014). Anti-grupper og Action Research In Organizations. I Kristiansen, M. & Poulsen, J.B. (red.) Participation and Power. Aalborg, Aalborg University Press, s. 145-171.

Broeng, S. (2009). Fokus på relationer i psykiatrien. København, Hans Reitzels Forlag.

Broeng, S. (2007). Pædagogen i Socialt Arbejde. I Niklasson, G. (red.). Social Indsigt for pædagoger. København, Forlaget Frydenlund, s. 363-407.

Broeng, S. (2006). Kan troldebørn elskes? At leve og arbejde med børn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse. København, Forlaget Frydenlund.

Broeng, S. (2002). Pædagogen i Socialt Arbejde. I Niklasson, G. (red.) Socialfag for pædagoger. København, Forlagt Frydenlund, s. 333-373.

Broeng, S. (2001). Håbet lever altid – når far eller mor drikker for meget. En undervisningsbog for folkeskolens ældste klasser. København, Borgens Forlag.