Psykodynamisk organisationskonsulent

Det teoretiske grundlag for mit arbejde som organisationskonsulent er Tavistock-traditionens psykodynamiske organisationspsykologi med en forståelse af organisationer som åbne systemer, der er i interaktion udadtil med organisationens kontekst og ydre krav, og indadtil i forhold til at håndtere kravene, så organisationen kan skabe den forventede udvikling.

Tavistock-traditionen bidrager med en organisationsforståelse, som anerkender eksistens af både bevidste og ubevidste processer, som påvirker sprog og handlinger i organisationen. Centralt i denne organisationsforståelse er bevidstheden om at holde fokus på organisationens hovedopgave, dens mål og delmål samt skabe ledelse gennem en forståelse af betydningen af de psykodynamiske processer, som f.eks. når ledelsen oplever, at der er modstand mod forandring eller medarbejderne reagerer med tavshed om vigtige forhold i organisationen.

I mit arbejde som proceskonsulent bruger jeg tid på at lære organisationen at kende, dens ledelse og medarbejdere samt hvilke udfordringer organisationen aktuelt står overfor. Gennem dialog arbejdes hen mod en fælles forståelse af de bagvedliggende problemstillinger og med baggrund i den fælles forståelse udvikles hypoteser og forandring begynder at tage form.

Jeg er uddannet diplomeret gruppeanalytisk organisationskonsulent ved Institut for gruppeanalyse, Århus (IGA) i 2007. Jeg er bestyrelsesmedlem og medlem af lærerkollegiet ved IGA’s organisationsuddannelse.