Undervisning

Jeg har mangeårig erfaring med at tilrettelægge undervisning til medarbejdergrupper, ledergrupper og andre faglige sammenhænge. Jeg underviser fast på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og på organisationslinjen GOL ved Institut for Gruppeanalyse, Århus.

Ud over mere fagspecifikke emner underviser jeg også i udviklings- og forandringsprocesser, implementering af nye arbejdsformer og nye mål for udførelsen af opgaven. Det kan være emner som gruppeprocesser, værdigrundlag, tværfagligt samarbejde, anerkendende dialog, den vanskelige samtale, konflikthåndtering og supervision; emner som ligger indenfor arbejdet med faglig udvikling.

Undervisningsformen er praksisorienteret. Jeg arbejder med inddragelse af deltagerne, så der kan blive plenumdrøftelser og mulighed for at åbne det faglige emne i relation til de udfordringer, som medarbejdere og andre møder i deres dagligdag. Det praksisorienterede fokus skal understøtte implementeringen af det faglige formål og hjælpe deltagerne i applikationsprocessen.

Al undervisning bliver tilrettelagt i et samarbejde med ledelsen og altid relateret direkte til de problemstillinger, som opleves på arbejdspladsen eller emner som ledelsen har et ønske om at sætte fokus på i arbejdet med kompetenceudvikling af egen medarbejdergruppe. Undervisningen kan således i omfang variere fra en enkelt dag til flerårige efteruddannelsesforløb.

Samarbejde med andre i mit faglige netværk
Kalder en undervisningsopgave på andre kompetencer end mine eller kan der være behov for, at vi er flere undervisere på opgaven.  Jeg har et fagligt netværk som jeg trækker på og som har kompetencer, jeg kan stå inde for.