Publikationer

The Collective Spark

Broeng, S. (2022). Creating movement in group thinking. The collective spark: Igniting thinking in groups teams and the wider world. M. Ringer, R. Gordon and B. Vandenbussche. Gent, Grafische Cel: 170-182.

This book shows how to think together with others, and to help others to think together with you. The chapters are written from a rich store of knowlegde, experience and understanding that illuminates the hidden complexities occurring whenever people meet to collaborate, plan, review, innovate, learn, teach, consult or facilitate.

Read the chapter here.

Lost in the present moment – an action research study on employee experience of involvement in change processes in the public sector in Denmark

Broeng, S. (2022). Lost in the present moment – an action research study on employee experience of involvement in change processes in the public sector in Denmark. Organisational and Social Dynamics, 22, 66–82. doi: 10.33212/osd.v22n1.2022.66

This article focuses on the importance of organisational culture in organisational change processes and development, and is supported by an action research study of a change process in the public sector in Denmark. The main objective of the study is to gain insight into employees’ subjective experience of involvement in change processes.

Broeng, S. (2018). Employee silence: The need for negative capability in Leadership.
Management Review 4(18).

Broeng, S. (2017). The Impact of belonging groups in an institutional merger process.
Human Relation, Organisations & Society, 2017, 17(1), 71-88.

Broeng, S. (2016). Ledelse i Krydspres. Belyst fra et psykodynamisk perspektiv.
I Frimann, S. & Keller, H. D. (red.). Dilemmaer i ledelse. Centrale temaer og perspektiver. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, kap. 4, s. 93-117.

Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser

Broeng, S. (2015). Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser. Udforsket ved Tavistock Instituttet på Leicesterkonferencen, 2014. København, Erhvervspsykologi, vol. 13, nr. 2, s. 18-31.

Ved Leicesterkonferencen ved The Tavistock Institute, august 2014, undersøgte jeg de psykodynamiske processer, der bidrager til forandringsprocessernes udvikling og kvalitet, særligt med fokus på “modstand mod forandringer”.

Artiklen tager udgangspunkt i betydningen af at opleve sig inddraget og deltagende i forandringsprocesser for at kunne bidrage til de ændringer, som er forandringsprocessens forudsætning.
Artiklen indledes med en kort præsentation af Leicesterkonferencen og oplevelsesorienteret læring. Herefter præsenteres den læreproces, som jeg oplevede på konferencen med beskrivelse af konkrete eksempler på lærings-situationer. Oplevelserne relateres til læringsperspektivet i arbejdskonferencer, og afslutningsvis reflekteres, hvordan “modstand mod forandring” kan forstås som en ressource, når perspektivet ændres fra et individuelt fokus til et psykodynamisk organisationspsykologisk perspektiv.

Dansk Psykologisk Forlag2015ISBN: Erhvervspsykologi nr. 2 (ET152)

Participation and Power

Broeng, S. & Frimann, S. (2014). Anti-grupper og Action Research In Organizations.
I. Kristiansen, M. & Poulsen, J.B. (red.) Participation and Power. Aalborg, Aalborg University Press, s. 145-171.

This anthology is an invitation to participate in ongoing dialogues on action research and participatory research in organizations.

The contributions describe different projects in various part of the world where people in organizations
cooperate with researchers in order to create improvements for the organizations and there members as well as improved theoretical understanding. All the chapters in the anthology focus on the relation between participation and power. Participation is understood as various degrees of codetermination.

Aalborg University Press2014ISBN: http://aauforlag.dk/Shop/forside

Critical Narrative Inquiry

Frimann, S. & Broeng, S. (2014). Interdiscursive leadership communication: From shopping around to critical dialogical positioning
I Jørgensen, K. M & Largacha- Martinez, C. (red.). Critical Narrative Inquiry’. Ethics, Sustainability and Action to Critical Narrative Inquiry – Storytelling, Sustainability and Power. By Nova Publishers, s. 197-216.
ISBN: 978-1-63117-557-2

Udtalelse på TV2:

Må en far kysse sin datter godnat?
1. juli 2011 – Klik her.

Foto: Colourbox

Fokus på Relationer – Psykiatri i praksis

Broeng, S. (2009). Fokus på relationer i psykiatrien.
København, Hans Reitzels Forlag, ISBN: 978-87-412-5215-5

Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien. At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner.

Social Indsigt – for pædagoger

Broeng, S. (2007). Pædagogen i Socialt Arbejde
I Niklasson, G. (red.). Social Indsigt for pædagoger. København, Forlaget Frydenlund, s. 363-407. ISBN: 987-87-7887-533-4

Social Indsigt er 2. udgave af Socialfag for pædagoger, som udkom i 2002. Bogen er gennemarbejdet fra enden til anden i forhold til 1. udgaven. Ikke mindst strukturreformens ændringer af det offentlige danmarkskort med regioner og nye større kommuner. To af kapitlerne er helt nyskrevet og ny viden er implementeret i teksterne. 

Kan troldebørn elskes?

Broeng, S. (2006). Kan troldebørn elskes? At leve og arbejde med børn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse.
København, Forlaget Frydenlund. ISBN: 87-7887-276-6

Bogen er med sin teoretiske viden og mange eksempler fra hverdagen en håndsrækning til både forældre og professionelle, der har en dagligdag sammen med et barn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse.

Erfaringerne viser, at det er af afgørende betydning, at barnet og familien mødes anerkendende. At se og forstå barnets vanskeligheder som et handicap frem for uartighed er en udfordring for både forældre og professionelle. Børnenes uforståelige, ikke genkendelige og ikke acceptable adfærd giver ofte anledning til, at de ses som uopdragne, og deres forældre ses som ikke kompetente.
I virkeligheden har disse familier en helt særlig og vanskelig forældreopgave, der består i at støtte og skærme barnet, så det ikke får alt for meget skældud og for mange nederlag og afvisninger.

Socialfag for pædagoger

Broeng, S. (2002). Pædagogen i Socialt Arbejde
I Niklasson, G. (red.) Socialfag for pædagoger. København, Forlagt Frydenlund, s. 333-373. ISBN: 87-7887-080-1.

Socialfag for pædagoger giver viden om de sociale og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for pædagogens arbejde samt viden om den forvaltningsmæssige opbygning og opgavefordeling i forbindelse hermed. Desuden giver bogen indsigt i det sociale samspil mellem den enkelte, familien og samfundet samt forudsætninger for og færdigheder i at klarlægge sociale situationer – og løse sociale problemer – i forbindelse med pædagogisk arbejde.

Håbet lever altid – når far eller mor drikker for meget

Broeng, S. (2001). Håbet lever altid – når far eller mor drikker for meget. En undervisningsbog for folkeskolens ældste klasser. København, Borgens Forlag. ISBN: 978-87-21-01547-3.

Bogen henvender sig til folkeskolens ældste klasser. Bogen har både en fiktiv historie og en historie fra det virkelige liv, og giver på denne måde et billede af de vanskeligheder unge kan have, når deres forældre drikker for meget. HÅBET LEVER ALTID henvender sig særligt til store børn og unge, forældre og professionelle.
Bogen kan læses på egen hånd eller bruges som oplæg til diskussion i f.eks. en skoleklasse eller en behandlingsgruppe.